Autoryzowany serwis

Prowadzimy autoryzowany serwis produktów firmy Vaillant.

 

Zapewniamy pełną opiekę serwisową w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz kontraktów serwisowych uprawniających do przedłużenia gwarancji do 6 lat.

 

Kontrakt serwisowy może być zawierany na okres jednego roku lub kilku lat. Obejmuje on zarówno urządzenie, na które został zawarty jak również osprzęt i urządzenia peryferyjne marki Vaillant,(wszystkie typy regulatorów, zasobniki VIH, przewody powietrzno-spalinowe do kotłów z zamkniętą komorą spalania, grupy i zestawy pompowe).

 

Kontrakt serwisowy zapewnia maksymalną opiekę serwisową i gwarantuje w okresie jego trwania pełną gwarancję producenta na wady fabryczne objętego kontraktem urządzenia oraz bezpłatny przegląd. W przypadku wystąpienia awarii nie wynikającej z winy producenta, kontrakt umożliwia skorzystanie z rabatu na zakup części zamiennych w wysokości 15% w stosunku do ceny katalogowej. W tym jednak przypadku nie obejmuje on kosztów dojazdu i robocizny, które przechodzą na Użytkownika.